Welkom bij het developer portal van het Mobiel Schade Melden Platform (msmplatform.nl). Hier is alle informatie te vinden die nodig is om de api te integreren. Deze informatieset bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een beschrijving van het authenticatie mechanisme dat gebruikt wordt om toegang te verkrijgen tot het platform
  • een voorbeeld ontwerp voor een app in de vorm van een Use Case uitgewerkt in diverse User Stories. Hiermee wordt de happy flow van een app voor het MSM Platform beschreven;
  • de Swagger ViewerSwagger met hierin de technische details van de API. Per call staat in de beschrijving ook nog een specifieke link naar de bewuste functie.;
  • een voorbeeld implementatie in html/javascript. Aan de hand van de code van dit project kan een concreet beeld van de api verkregen worden ;
  • een SoapUI project

Omgevingen

Omgeving API Webapplicatie
Documentatie nvt https://portal.msmplatform.nl/
Test https://apitest.msmplatform.nl/v2 https://frontend-test.msmplatform.nl/mobielschademelden/
Acceptatie https://apiacc.msmplatform.nl/v2/ https://frontend-acc.msmplatform.nl/mobielschademelden/
Produktie https://api.msmplatform.nl/v2 https://www.mobielschademelden.nl/

NB: Test omgeving is in principe voor interne testdoeleinden en zal regelmatiger ge-update worden.
De Acceptatie omgeving is bedoeld voor klanten (acceptatie-)tests.