Uitvoeren dialoog

Story

Als App gebruiker
wil ik alle details van het incident kunnen invoeren
zodat een volledige schademelding kan worden aangemaakt

Acceptatie Criteria

 • De app vraagt de juiste gegevens uit aan de melder. Deze zijn situatie afhankelijk.
 • De resultaten worden vastgelegd bij het incident. Dit kan éénmalig, wanneer de volledige dialoog is afgehandeld, of in delen. Hiervoor is de volgende service beschikbaar:
  PUT /v2/incidents/{incidentUuid}/answers
  De antwoorden worden gevalideerd tegen de al eerder genoemde questions definitie. Onafhankelijk van deze validatie worden de antwoorden opgeslagen bij het incident. De response bevat de gecombineerde antwoorden (van het incident en het eventueel gelinkte incident) en de resultaten van de validaties hiervan.
 • Aan het einde van de dialoog wordt een overzicht van de melding getoond, zodat de melder dit kan bevestigen. De volgende situaties zijn mogelijk:
  • enkelvoudige schademelding: alle kennis is in de app aanwezig. De app kan het overzicht dan genereren.
  • tweevoudige melding op 1 device: idem
  • tweevoudige melding op 2 devices: Om het overzicht te kunnen maken, moeten ook de antwoorden van de wederpartij opgehaald worden. De volgende services kunnen worden gebruikt:
   GET /v2/incidents/{incidentUuid}. Hiermee worden de status van het eigen incident en bij een gezamenlijke melding van de tegenpartij opgehaald.
   GET /v2/incidents/{incidentUuid}/answers. Hiermee worden de antwoorden van beide partijen opgehaald, zodat een samenvatting getoond kan worden; Deze service kan natuurlijk op elk gewenst moment worden gebruikt om de gegevens van de wederpartij op te halen.
 • Bij een tweevoudige melding op 2 devices maken beide partijen onafhankelijk van elkaar een incident aan. De gegevens van een incident zijn grotendeels gescheiden van elkaar (NAW, voertuig informatie, schade informatie), maar een klein deel is gezamenlijk: schade locatie en tijd. Wanneer één van beide partijen deze informatie heeft ingevoerd, is deze informatie voor de wederpartij ook beschikbaar via de answers service. Daarmee kan voorkomen worden, dat deze informatie door beide partijen moet worden ingevoerd. Wanneer de 2e melder toch deze informatie opvoert, geldt de laatste versie. Deze zal dan in het uiteindelijke schadebericht worden verzonden. Om te checken of deze informatie nog moet worden ingevoerd is een call naar het platform beschikbaar: PUT /v2/incidents/{incidentUuid}/views/location/skip. De response van deze call geeft aan of deze informatie ingevuld moet worden

Sequence Diagram