Om toegang te krijgen tot de api is een applicatie token (appToken) nodig. Deze wordt verstrekt door Stichting EPS. Met het appToken kan een deviceToken worden verkregen die nodig is voor alle verdere communicatie.

appToken

Het appToken is uniek per deelnemende app en is nodig om het deviceToken op te halen.

Voorbeeld: eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJBUEkgRGV2IFN3YWdnZXIiLCJpc3MiOiJtc21wIiwidHlwZSI6ImFwcFRva2VuIiwiZXhwIjoxNTE4MjA3MTcyLCJpYXQiOjE0ODY2NzExNzJ9.Q7TKFGcJ5uS6HMifPgccCLf-TeCqVprKE61hluSW7nQ

deviceToken Swagger

Elke instantie van een app heeft een deviceToken nodig om te kunnen communiceren met de api.

om een deviceToken op te vragen moet een HTTP POST worden uitgevoerd naar:

/v2/devices

In de header moet in ieder geval het appToken aanwezig zijn:

'appToken'  : 'eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJBUEkgRGV2IFN3YWdnZXIiLCJpc3MiOiJtc21wIiwidHlwZSI6ImFwcFRva2VuIiwiZXhwIjoxNTE4MjA3MTcyLCJpYXQiOjE0ODY2NzExNzJ9.Q7TKFGcJ5uS6HMifPgccCLf-TeCqVprKE61hluSW7nQ',
'Accept'   : 'application/json',
'Content-Type': 'application/json'

Bij een geldig appToken zal een geldig deviceToken worden verstrekt in het token veld:

{
  "token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJuYW1lLTIwMTctMDYtMjdUMTU6MzY6MjEsMTc2NDE3OTU4KzAyOjAwIiwiaXNzIjoibXNtcCIsInR5cGUiOiJkZXZpY2VUb2tlbiIsImV4cCI6MTUzMDEwNjU4MSwiaWF0IjoxNDk4NTcwNTgxLCJzZXEiOjI1OH0.O6zMiIKTD9432TUwFgviXtEkS12es646d3E5dkcy0z0",
  "uuid":"e6c65f1c-6890-4f63-8111-7b66ec445a45"
}

Voorbeeld code voor javascript:

var _msmpRequest = function () {
  // Construct the http config object
  var config = {};
  config.headers = {
    'appToken': 'eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJBUEkgRGV2IFN3YWdnZXIiLCJpc3MiOiJtc21wIiwidHlwZSI6ImFwcFRva2VuIiwiZXhwIjoxNTE4MjA3MTcyLCJpYXQiOjE0ODY2NzExNzJ9.Q7TKFGcJ5uS6HMifPgccCLf-TeCqVprKE61hluSW7nQ',
    'Accept': 'application/json',
    'Content-Type': 'application/json'
  };
  config.method = 'POST';
  config.url = 'apitest.msmplatform.nl/v2/devices';
  config.data = {};

  // Send the request angular
  return $http(config).then(function(response){
    return response;
  });
  // Send the request ajax
  return $.ajax(_constructUrl(target), config)
        .done(/*function for done*/)
        .fail(/*function for fail*/)
        .always(/*function for always*/);
});