Aanmaken Incident

Story

Als App gebruiker
wil ik een incident kunnen registreren op het platform
zodat vastlegging van de schadegegevens en de eventuele uitwisseling hiervan met een wederpartij mogelijk wordt.

Acceptatie Criteria

  • vanuit de app wordt de service POST /v2/incidents aangeroepen.
  • Voor 2-zijdige meldingen kan bij het aanmaken van het incident ook al de waarde van de questions meegegeven worden. Op basis van deze waarde kan de melding op het platform gevalideerd worden. Alleen valide meldingen door het platform verzonden naar de ontvangers. Voor een enkelzijdige melding dient geen questionsname opgegeven te worden
  • De waarde van de questions kan ook later worden toegevoegd aan de melding via een aparte call [POST /v2/incidents/{incidentUuid}]
  • Het geretourneerde incident uuid wordt in de app geregistreerd, zodat op dit incident de verdere resultaten worden vastgelegd.

Sequence Diagram