Inleiding

De volgende hoofdstukken bevatten een voorbeeldontwerp van een Mobiel Schademelden App zoals deze kan samenwerken met het MSM Platform van Stichting EPS. Dit platform ondersteunt een aantal scenario's:

  • meldingen van 1 verkeersdeelnemer, via de mobiele telefoon;
  • meldingen van 2 verkeersdeelnemers op de mobiele telefoon van één van beide partijen;
  • meldingen van 2 verkeersdeelnemers, elk op de eigen mobiele telefoon. Hierbij vult ieder zijn deel in van de schademelding, waarna ze samengevoegd worden tot één gezamenlijke melding voor de betrokken verzekeraars.

Onderstaande documentatie heeft betrekking op het laatste scenario, aangezien dit het meest uitgebreid is. In Meldingen op één device zullen beide andere scenario's worden toegelicht.

Use Cases

In het schema staan de Use Cases van de MSM App.

use-cases

Aanvragen App Token

Om te beginnen is het noodzakelijk om een applicatie token te verkrijgen waarmee de communicatie met de api kan worden opgestart. Om te testen kun je er een gebruiken uit de voorbeelden bij Authenticatie. Om de api te kunnen gebruiken, is het nodig deze aan te vragen bij Stichting EPS. Deze App Token moet vervolgens in de app worden ingebouwd en bij een aantal requests te worden meegezonden als header parameter appToken.

Aanmaken Device Token

Voordat een app daadwerkelijk berichten met het MSMP kan uitwisselen, moet de device waarop deze app is geïnstalleerd, zichzelf kunnen identificeren. Daartoe moet éénmalig vanuit de app een Device Token worden aangevraagd. Zie Aanmaken Device Token voor de details.

Aanmaken schademelding

Deze use case omvat alle stappen die nodig zijn om een schademelding aan te maken en te versturen naar alle betrokken partijen: verzekeraars, lease maatschappijen of maatschappelijke partijen zoals VIA. De use case is onder te verdelen in:

  • Aanmaken incident
  • Koppelen melding met wederpartij
  • Uitvoeren dialoog
  • Toevoegen foto's
  • Verzenden melding

Aanmaken incident

Op enig moment moet op het MSMP een incident aangemaakt worden. Bij enkelzijdige incidenten kan dit in theorie uitgesteld worden tot vlak voor het verzenden van de schademelding. Dit geldt ook voor tweezijdige incidenten die op 1 device worden ingevoerd. Voor tweezijdige incidenten die onafhankelijk van elkaar op 2 devices worden ingevoerd, is het logisch om deze stap als eerste uit te voeren, zodat beide partijen zo snel mogelijk beide incidenten aan elkaar kunnen koppelen. Deze stap is in User Story Aanmaken Incident verder uitgewerkt.

Toevoegen foto's

Het is mogelijk om foto's toe te voegen aan het incident en deze op te slaan op het MSMP: User Story Toevoegen foto's.

Koppelen melding met wederpartij

Op basis van een joincode kunnen 2 partijen hun schademeldingen aan elkaar koppelen, zodat deze als één gezamenlijke schademelding verder afgehandeld kan worden. Dit is in de User Story Koppelen incidenten uitgewerkt.

Uitvoeren dialoog

Doelstelling van de app is om te komen tot een door alle betrokken partijen geaccepteerde en ondertekende schademelding die op het MSMP wordt vastgelegd en van daaruit wordt verzonden naar de relevante deelnemers aan het MSMP. De uitvoering van de dialoog vormt hiervan de basis. De gebruiker moet door een aantal schermen geleid worden, waarbij alle voor de gegeven situatie vereiste informatie wordt uitgevraagd. De resultaten van de dialoog worden vastgelegd op het MSMP. Zie verdere details in de User Story Uitvoeren dialoog.

Verzenden melding

Wanneer beide partijen de melding geaccepteerd en ondertekend hebben, kan deze worden verzonden naar de ontvangende partijen. Zie verdere details in de User Story Verzenden Melding.