Koppelen incidenten

Story

Als App gebruiker
wil ik samen met een andere gebruiker een schademelding kunnen invoeren op eigen devices
zodat ieder vanuit zijn eigen (verzekeraars-) app de schademelding kan afhandelen

Acceptatie Criteria

 • om een link tussen twee incidenten te kunnen leggen, moeten beide partijen een zogenaamde joincode uitwisselen. Deze moet eerst worden aangevraagd via de service
  PUT /v2/incidents/{incidentUuid}/joincode
 • wanneer één van beide partijen de joincode van de wederpartij heeft ingevoerd, wordt een link request geregistreerd op het platform. Beide incidenten zijn dan nog niet gejoined, de partijen kunnen elkaars informatie nog niet zien.
 • om een join request te registreren, moet de service
  POST /v2/incidents/{incidentUuid}/link/{joincode} worden aangeroepen
 • De app kan hierna gaan pollen door middel van de service:
  GET /v2/incidents/{incidentUuid} zodra beide incidenten succesvol gelinkt zijn, zal deze service beide incidenten retourneren, zolang dit niet het geval is, wordt alleen het eigen incident geretourneerd.
 • De app hoeft niet te blokkeren totdat beide partijen de link bevestigd hebben maar mag verder gaan met het invoeren van de melding en later de status checken.

Sequence Diagram