Soap UI

De tool Soap UI maakt het eenvoudig mogelijk om de rest API van het Schade Meld Portaal uit te proberen. Om dit voor developers/ontwerpers te vereenvoudigen is een Soap UI project opgezet met daarin:

 • de belangrijkste API resources;
 • een verzameling test suites die bepaalde scenario's simuleren;

Om dit project uit te voeren moet het volgende worden gedaan:

 • installeer Soap UI (open source volstaat).
  Het kan hierbij nodig zijn om de volgende parameters aan de JAVA_OPTS toe te voegen:
  -Ddeployment.security.TLSv1.2=true -Dsoapui.https.protocols=SSLv3,TLSv1.2
 • Lees het project in.
 • Voer de gewenste waarde in bij de custom properties van het MSM API Test project:
  • een geldige app token die is uitgereikt;
  • het endpoint waartegen getest moet worden: bijvoorbeeld: https://apitest.msmplatform.nl
   zie onderstaand screenshot
 • wanneer dit is gelukt, kan een korte test worden uitgevoerd met behulp van de healthz resource;
 • de losse services kunnen vervolgens worden getest vanuit msmplatform
 • een volledige doorloop van een melding kan getest worden vanuit Happy Day

properties
Custom Properties