Aanmaken Device Token

Story

Als App gebruiker
wil ik dat mijn app geïdentificeerd is op het platform
zodat interactie tussen mijn app en het platform mogelijk wordt

Acceptatie Criteria

  • De app checkt bij opstarten of een Device Token binnen de app geregistreerd is
  • Wanneer al een Device Token binnen de app geregistreerd is, wordt geen nieuwe aangevraagd
  • Wanneer geen Device Token binnen de app geregistreerd is, wordt deze via de service POST /v2/devices aangevraagd en opgeslagen in de app.
  • Een Device Token dient om een device te authenticeren. De Device Token is uniek en mag niet worden gedeeld met derden.
  • Een Device Token heeft een geldigheid van 90 dagen. Na verlopen kan met het Applicatie Token een nieuw Device Token worden aangevraagd. Op dit moment is er geen aparte service om de geldigheid van een Device Token op te vragen. Bij het gebruik van het token in de vervolg calls zal een HTTP 400 worden gegeven bij een fout token. Een alternatief is om bij elk nieuw incident een nieuw device token aan te vragen.

Sequence Diagram