Inleiding

Voor de validatie van meldingen op het MSM Platform is gekozen voor een combinatie van XML Schema en Schematron. De berichtdefinities voor het platform zijn opgesteld door het SIVI volgens de AFD standaard. Deze organisatie onderhoudt hiervoor ook een XML Schema: Mobielschademelden. Dit wordt één op één gebruikt op het platform als basis validatie. Hiermee wordt de correctheid van de structuur, gebruikte velden en toegestane waardes afgedwongen.

Met een XML Schema is het echter niet mogelijk om afhankelijkheden tussen velden te controleren. Zoals bijvoorbeeld de regel dat de handeling 'opende portier' niet is toegestaan bij een rijrichting 'rechtdoor'.
Daarnaast zijn niet veel velden verplicht in het XML Schema van het SIVI, die voor een valide schademelding wel vereist zijn. Een voorbeeld is het Object Voertuig voor een schade aan een gekentekend voertuig. Dit is omdat de XSD van het SIVI als generiek schadedocument is opgesteld.

Om deze validaties aan te vullen, is gekozen voor Schematron. Dit is een open ISO standaard waarvoor in diverse programmeertalen implementaties bestaan. Een Schematron bestand is in feite een XML taal, waarin de business rules van een document gespecificeerd kunnen worden.